Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

5

geçirmeden sektöre katma değer sağlayacak yeni

teknolojileri ve dijital dönüşümleri destekleyecek

kurum içi ve kurum dışı projeleri stratejik

hedeflerimize dahil ettik.

Süreç Odaklı yönetim anlayışımızın ilk adımı olarak

kurum içi tüm süreçlerin tanımlandığı ve yeniden

yapılandırıldığı “Süreç Yönetimi Projesi” ni 3 ay gibi

kısa bir sürede tamamladık.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini

desteklemek ve takip etmek amacıyla “SBM

Akademi Projesi” ni hayata geçirdik.

Teknoloji merkezi olarak sektöre en iyi şartlarda

kesintisiz hizmet vermek ve bu hizmeti sunarken

Merkezimizde tutulan verilerin güvenliğini

sağlamak amacıyla mevcut veri merkezimizde

önemli bir bakım ve güncelleme çalışmasını

başarıyla tamamladık.

Kurum içi girişimciliği, yenilikçi düşünceleri

desteklemek ve değerlendirmek amacıyla

“İnovasyon Laboratuvarı Projesi”

ni genç

arkadaşlarımız ile birlikte kurduk. İnovasyon

ekibimiz ile çok kısa bir zaman diliminde

uygulanabilir olduğunu gördüğümüz fikirleri proje

planlarımıza dahil ettik.

Önümüzdeki dönemde oldukça sık bir araya

gelmeyi planladığımız sektör paydaşlarıyla fark

yaratacağını düşündüğümüz projeleri birlikte

hayata geçiriyor olacağız.

Stratejik Hedeflere Doğru AdımAdım

Temel stratejik hedefimiz; Merkezimizde toplanan

sigorta verilerini bilgi güvenliğinden ödün vermeden

standartları belli, anlamlı ve güvenilir bilgiye

dönüştürmektir.

Bu amaçla;

-Merkezimizde tutulan verinin kalitesini arttırmak

ve hizmet sunduğumuz sigorta şirketleri

üzerindeki veri mutabakat yükünü azaltmak için

“Veri Olgunluk Projesi”

ni başlattık. Bu proje ile

Merkezimize transfer edilen verilerin kalitesini

ve yoğunluğunu arttırmayı, ayrıca beyan usulü

ile yürütülen mutabakat sürecini otomatik hale

getirmeyi hedefliyoruz.

conscious of the important responsibility I have

assumed. I am also aware of the high expectations

of our industry from our Center which has grown

with continuous improvement since the day of its

establishment.

Under the coverage of such understanding, we

included the internal and external projects, which

will support the new technologies and digital

transformations that can provide added value to

the insurance industry, into our strategic targets

without hesitation.

As the first step of our Process Oriented

management philosophy, we completed a

“Process Management” project, under which the

internal processes are defined and restructured, in

a short time as 3 months.

We realized the “SBM Academy” project aiming to

assist and monitor the professional and personal

development of our employees.

For the purpose of providing uninterrupted

service to the industry under the best conditions

and ensuring the safety of the data kept by

our Centre while rendering such services, we

have successfully accomplished a significant

maintenance and updating program for our

existing data center.

Targeting to support and make use of the internal

initiatives with innovative ideas, we built up the

“Innovation Laboratory”

project together with

our young teammembers. As a result of acting

in coordination with our innovation team, we

included in a day short time these ideas deemed

as practicable to our project plans and designs.

In the period to come, we plan to meet frequently

with the industry stakeholders to realize the

projects that are trusted and believed to make a

difference.

Step by Step towards the Strategic Targets

Our basic strategic target is to transform the

insurance data gathered in our Centre to the

meaningful, trusted and standardized information

but without making any compromise from the

information security requirements.

For such purpose;

-We started the

“Data Maturity”

project for

increasing the quality of the data held in our