Previous Page  18 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 60 Next Page
Page Background

18

için gerekli olan veri yapısı tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında bu veri yapısı SBM datası

ile karşılaştırılarak bir fark analizi yapılmış ve

sektörden ilave olarak toplanacak olan veri

başlıkları belirlenmiştir.

Sağlık branşındaki belirlenen suistimaller;

geçmişten gelen veya teşhisi konmuş ciddi

hastalıkların var olmasına rağmen poliçe

yaptırılmaya çalışılması, eksik yanlış veya yanıltıcı

bilgi verilerek poliçe tanzim ettirilmeye çalışılması,

tek bir poliçenin ailenin diğer üyeleri tarafından

kullanılmaya çalışılması, poliçe sahibi dışında biri

için ilaç yazdırılmaya çalışılması, gerçekleşmemiş

işlemler veya kullanılmayan malzeme için fatura

düzenlenmesi, faturada kullanılan malzemenin

gerçek fiyatının çok üzerinde olması, ihtiyacın

üzerinde ya da ihtiyaç ile doğrudan ilgili olmayan

tahlil tetkik vs. yapılarak fatura düzenlenmesi

örneklerindeki gibi çoğaltılabilir. Projenin ikinci

adımında sigortalı, tüm sağlık kuruluşları (doktor,

hastane, eczane, tanı ve tedavi merkezleri,

medikal firmalar vb.) ve acente profilleri

incelenerek analitik modeller oluşturulması ve

suistimal riski yüksek dosyaların ya da suistimale

karışma olasılığı yüksek kişilerin etkin bir şekilde

merkezde proaktif bir şekilde tespit edilerek sektör

ile paylaşılması ve uyarıcı mekanizmalar kurulması

planlanmaktadır. Sağlık projesi ile paralel olarak

Bedeni Hasarlar için de benzer bir çalışma yapılarak

iş kurallarının listesi oluşturulmuştur. Bu alandaki

kurallar Oto ve Sağlık tarafındaki verilerden de

beslenecektir. İlerleyen süreçlerde diğer branşlar

için de aynı analizlerin yapılıp analitik modellerin

oluşturulmasını planlamaktadır. Herhangi bir

branşta suistimale  karışan bireylerin başka bir

branşta da suistimal yapma olasılığı yüksek

olduğundan, projelerin çıktıları birleştirilerek

tüm suistimallerin ortak bir pencereden

görülebileceği ve sektörle paylaşılabileceği bir

havuzun oluşturulması planlanmaktadır. Bu

çalışmalar neticesinde Türkiye’deki tüm sigortacılık

suistimallerinin tespit edilebildiği merkezi bir

platform kurulması hedeflenmektedir.

SBM’den ·

From SBM

industry and the global scenarios are compared

in the first place as to understand the misuse

methods practiced in Turkey together with the

required data structure to realize such methods.

Though our joint works, such data structure

is compared to the SBM data and a difference

analysis has been performed. Accordingly, the

data titles to be received additionally from the

industry have been established.

Some major examples of the misuses in health

branch are; attempts to obtain a policy despite

past serious diseases or diagnosed serious

diseases, incomplete or misleading policy

information, a single policy being used also by the

other family members, medication prescriptions

for the persons other than the policy owner

or issuing invoices for the not used materials,

inflated prices in the invoices, checks and tests

not required or not related directly with the true

health condition etc. The number of this sort

of examples may be increased. The second step

of the project includes generating analytical

models after examining the insured, health

institutions (doctors, drugstores, diagnosis and

treatment centres, medical companies etc.) and

agency profiles; whereas, to spot proactively the

persons or files with high misuse risks or misuse

involvement risks and share the same with the

industry. The establishment of the warning

mechanisms is also aimed under this step.

In parallel with the health insurance project

aforementioned, a similar work has been

performed for the physical injury branch and a

list of business rules has been formed. Such rules

shall also be contributed from the rules applicable

to auto and health branches.In the advanced

steps, the same analyses are planned also for

other branches as to generate the respective

analytical models. An individual involved in

misuse in any insurance branch has a high

possibility of performing another fraud in another

insurance branch; thus, the outputs of these

projects shall be consolidated whereas to monitor

all the misuses from a joint perspective i.e to form

a joint pool of misuse to be shared with the entire

industry. As a result of these works, we aim to

establish a central platform through which all the

insurance misuses in Turkey may be spotted.