Previous Page  12 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 31 Next Page
Page Background

Şu an için tespit edilen sigorta suistimallerinin niteliklerine

bakıldığında , yoğun olarak Kaza Tespit Tutanağı

suistimallerinin yüksek olduğu görülmektedir.

Kendi Malına Zarar Verme Sustimalleri

Sahte Belge Suistimalleri

Hasar Sonrası Sigorta Suistimalleri

Diğer

Planlanmış (Organize) Hasar

Sahte KTT (Kaza Tespit Tutanagi) Suistimalleri

3

7

10

13

16

51

%

olduğunu açıklamıştır. İngiltere 'de sigorta suistimalleri ile

mücadele amacıyla kurulan "Sigorta Susitimalleri Bürosu"

verilerine göre sigorta sahtekarlığının sektöre yıllık maliyeti

1.9 milyar sterlindir ve bu poliçe başına 44 sterlin ek

maliyete neden olmaktadır.

Avrupa ülkelerinde, Sigorta Suistimalleri ile mücadele

konusunda neler yapıldığına bakıldığında farklı yasal ve

kurumsal alt yapılarla mücadele yürütüldüğünü görüyoruz.

2

Sigorta suistimalleri ve bunlarla mücadele dünyada da

ülkemizde de her zaman sigorta sektörünün en önemli

gündemlerinden biri olmuştur. Zaman içinde çeşitlenerek

artan sigorta suistimalleri gelişmiş ülkelerde vergi

kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte suistimal konusu,

eylemlerin niteliği, alınan önlemlere göre sürekli şekil

değiştirmekte, bu da bizleri, sistematik kendini sürekli

yenileyen bir mücadele sisteminin kurulması yönünde

çalışmaya yönlendirmektedir.

Sigorta suistimali kısaca; haksız kazanç elde etmek

amacıyla, sigorta şirketinin kararını değiştirecek önemli bir

gerçeğin gizlenmesi ya da gerçek dışı bir beyan yoluyla

sigortacının, sigortalı tarafından bilerek, kasıtlı olarak

aldatılmasıdır.

Literatürde sigorta suistimali vakaları ile iki farklı süreçte

karşılaşılmaktadır.

1. Poliçe Düzenlendiği Aşamada

Sigorta şirketinin normal koşullarda yapmayacağı

sözleşmeyi yapmasını sağlamak amacıyla, sigorta

şirketine bilerek yanlış bilgi vermek veya önemli bir

hususu gizlemek

2. Hasar Aşamasında

Kasıtlı olarak bir hasar meydana getirmek ya da

meydana gelen bir hasarın miktarını olduğundan

fazla göstermek. Avrupa Sigorta ve Reasürans

Federasyonu (CEA) verilerine göre sigorta şirketleri

yaşanan suistimallerin sadece %5 - %10'luk kısmını

saptayabilmektedir.

ABD

'de sigorta suistimalleri ile mücadele amacıyla kurulan

"Sigorta Suistimalleri İle Mücadele Koalisyonu", sigorta

suistimallerinin sektöre yıllık maliyetinin 80 milyar dolar

1

Sigorta Suistimalleri

Çözüm Geliştirme Uzmanı

Ozan

ÖZDEMİR

MAKALE

12