Previous Page  13 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 31 Next Page
Page Background

Sigorta Suistimalleri ile mücadele etmek adına ilk adım 2010 yılı Mayıs ayında atılmış ve SBM SİSBİS (Sigorta Suistimalleri Bilgi

Sistemi) projesi devreye alınmıştır. Bu proje ile birlikte hem 3. Şahıslardan hem de sigorta şirketlerinden gelen bildirimler web uygulaması

ve web servisler ile sisteme aktarılmaya başlamıştır. Gelinen noktada sektöre 139 Milyon TL ‘lik bir kazanç sağlanmış bulunmaktadır.

Suistimale Konu Toplam Tutar

139.000.000

Ortalama Suistimal Tutarı

16.500

Toplam Kişi Adedi

15.354

3. Şahıslar Bildirim Adedi

962

Toplam Bildirim Adedi

9.349

SİSBİS Başlangıç Tarihi

MAYIS 2010

Sigorta suistimali şüphesi bulunan kişi ve kuruluşların

teminat kapsamına alınmaması veya başka önlemler

alınabilmesi amacıyla, SBM bünyesinde veri tabanı

(SİSBİS) kurulmuştur.

Sigorta suistimalleri ile mücadele amacıyla Hazine

Müsteşarlığı tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının

Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

SBM bünyesinde, yönetmelik çerçevesinde SİSBİS'de

yer alan verilerden oluşturulan veri tabanının entegre

edileceği ve analiz çalışmalarının yapılacağı Yanlış

Sigorta Uygulamaları ile Mücadele Merkezi kurulması

değerlendirilmektedir.

Sigorta Suistimalleri ile mücadele etmek adına ilk adım

2010 yılı Mayıs ayında atılmış ve SBM SİSBİS (Sigorta

Suistimalleri Bilgi Sistemi) projesi devreye alınmıştır.

Bu proje ile birlikte hem 3. Şahıslardan hem de sigorta

şirketlerinden gelen bildirimler web uygulaması ve web

servisler ile sisteme aktarılmaya başlamıştır.

Gelinen noktada sektöre 139 Milyon TL‘lik bir kazanç

sağlanmış bulunmaktadır.

Kaynak:

1) Coalition Against Insurance Fraud

2) Insurance Fraud Bureau

İspanya

'da 1995 tarihli Ceza Kanunu kapsamında cezai

bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. İdari düzeyde

ilgili "denetleme kurumu" sigorta suistimalleri konusunda

düzenleme yapma, sigorta sahtekârlığını uzman kurumlara

bildirme ve konu ile ilgili olarak iç ve dış otoritelerle işbirliği

yapma yetkisine sahiptir.

Portekiz

'de sigortacı ve aracıların çalışanlarını suistimale

karşı eğitmesi ve sahtekârlık faaliyeti yürütenler hakkında

bilgi paylaşım sisteminin kurulması teşvik edilmektedir

Fransa

'da sigorta suistimalleri Ceza Kanunu tarafından

düzenlenmektedir. Sigorta suistimallerine ilişkin düzenle-

meler ise "Fransız Ekonomi, Sanayi ve İstihdam Bakanlığı"

tarafından yapılmaktadır.

İtalya

'da sigorta suistimalleri, Ceza Kanunu kapsamında bir

suç olarak değerlendirilmektedir. İtalyan "Sigorta Denetleme

Kurumu" (ISVAP) sigorta sahtekârlığına karşı gerekli önlem-

lerin alınması konusunda sigortacıları teşvik etmektedir.

Belçika

'daki "Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Komisyonu",

sigortacı ve aracıları sigorta suistimallerinin tespiti, kontrolü

ve bildirimi konusunda teşvik etmektedir.

Türkiye

'de sigorta suistimalleri ile mücadelenin kanuni ve

kurumsal alt yapısına baktığımızda; Sigorta suistimalleri

Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında suç

olarak değerlendirilmektedir. Sigorta şirketlerinin bu konu

ile ilgili yapılandırdıkları departmanlar ve kadrolar ile si-

gorta suistimalleri ortaya çıkarılmakta ve mücadele yürütül-

mektedir.

MAKALE 13