Previous Page  18 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 31 Next Page
Page Background

İlgili web servislerin şu anda kullanılan web servisler ile aynı

yapıda olması planlanmaktadır, buna göre olabildiğince

şirketlere ek maliyet getirilmemesi amaçlanmaktadır. İlk

akla gelen sorulardan biri olan grup poliçeler ve grup

poliçelerdeki sertifika ve sigortalı sayısının çokluğu nedeni

ile online olarak aktarımın teknik olarak zorluklarının olması,

ilgili analizlerde de değerlendirilecek olup, bu konuda

sektörün ortak görüşüne göre karar verilecektir. HAYMER

online aktarımları başlangıç itibarı ile sadece poliçe/sertifika

ve sigortalı aktarımları için planlanmakta olup diğer bilgilerin

(Tahakkuk, Tahsilat, Tazminat vb.) aktarımlarında bir

değişiklik öngörülmemektedir.

Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezine (HAYMER)

web servisler aracılığı ile aylık olarak veri aktarımı

yapılmakta olup, ilgili aktarımların poliçe/sertifika ve sigortalı

servislerinin online olarak yapılması planlanmaktadır.

Bahsedilen projeye için 2013 yılının ilk üç ayında gerekli

analiz çalışmaları yapıldıktan sonra ikinci üç ayda HAYMER

online servislerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Online aktarımlar ile tüm sektörün ortak kazanımları

hedeflenmektedir. Buna göre;

Operasyonel maliyetin minimuma düşürülmesi,

Mutabakat sorunlarının sonlandırılması ve mutabakat

ihtiyacının azaltılması,

Kayıtlar üretilmeden önce oluşabilecek hataların

giderilmesi,

Anlık doğru bilgilerin merkez veritabanından da

görülebilmesi,

Güvenilir ve doğru istatistikler üretilmesi,

Standart veri yapısının oluşturulması,

Manuel yapılan işlemlerin otomatik hale getirilmesi,

HAYMER Online

Hasar bilgilerinin poliçe eki ile ilişkilendirilerek şirketler

tarafından gönderilmesi sağlanacaktır. Yeni yapı ile beraber

aynı hasarın haksız olarak birden fazla şirketten talep

edilmesi ve yanıltıcı hasar geçmiş bilgilerinin önlenmesi

amaçlanmaktadır. Kolay ve hızlı veri paylaşımı ile operas-

yonel maliyetlerin azalması ve sigorta usulsüzlüklerinin

önlenmesi hedeflenmektedir. Tazminat, masraf, muallak

bilgilerinin ayrı ayrı tarihsel olarak takibi, tazminat ödemesi

yapılan kişi/kurum bilgileri, dosya ile ilgili tüm fatura ve dava

bilgilerinin tutulması sağlanacaktır. Dosya gönderiminde

alınabilecek hatalar anlık olarak çözülebilecektir.

Yapılan çalışmalar Şubat 2013’de şirketlerin testlerine

açılarak, Haziran 2013’de yeni yapıya geçilmesi hedeflen-

mektedir.

Kasko poliçe ve hasar veri transferinde, ileri bir adım daha

atılarak aktarımda değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, transfer yoluyla SBM’ye iletilen kasko

poliçelerinin araç bazında online ve kontrollü olarak

sistemimize gönderilmesi çalışması başlamıştır.

Yeni poliçe yapısı ile beraber, online poliçe ek (zeyil)

bilgilerinin alınabilmesi ve bu sayede anında hasarın doğru

poliçe ve araç ile ilişkilendirilebilmesi sağlanacaktır. Araç

bilgilerinin, trafik poliçe yapısında olduğu gibi Emniyet Genel

Müdürlüğü’nden kontroller yapılarak alınması sağlanacaktır.

Online yapı ile beraber alınabilecek olan hatalar poliçe

üretildiği anda anlık olarak düzeltilip sisteme kaydedilecektir.

Kasko Online

Trafik uygulamasından sonra yeni online uygulamalarımız

hizmete girmeye devam ediyor.

Online Uygulamalara Devam

HABERLER

18