Previous Page  8 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 31 Next Page
Page Background

Toplantı sonunda sonraki toplantıların Birlik binasında,

20 ve 27 Şubat tarihlerinde yapılması, ilk iki gündem

maddesi olarak komite başkanı ve raportör seçimleri

olarak belirlenmiştir. Toplantıda gündeme gelen bazı

görüş ve öneriler toplantı raporu olarak IT Komitesi ile

paylaşılmış; 2013 proje planlarının olgunlaştırılarak sektör

ile paylaşılması sonraki IT Komite toplantısının gündemine

alınmıştır.

Toplantıda gündeme gelen bazı öneriler ile ilgili örnekler:

Terminoloji problemi yaşanıyor, ortak sigortacılık

sözlüğü oluşturulmalıdır.

2010 yılında oto kavramları sözlüğü oluşturulmuş ve

İş Zekâsı platformundan ulaşılabilmektedir. Benzer

çalışma diğer branşlar için de yapılacaktır.

Kasko ile ilgili rapor eksikliği giderilmelidir.

2013 proje planımızda ele alınmıştır.

Web sitesi üzerinden forumlar oluşturulması,

öncelikle IT forumunun oluşturulmalıdır.

SBM yeni web sitesi üzerinde değerlendirilecektir.

SBM Müdürü Aydın SATICI, komiteye sunum yaparken

2012 yılı içerisinde, Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi

bünyesinde yapılan ve yapılacak tüm projelerde, sektöre

birlikte yön vermek ve ortak çözümler üretmek amacıyla

“Hayat” ve “Hayat Dışı” olmak üzere 2 adet IT komitesi

kurulması kararlaştırılmış ve 19.10.2012 tarihinde

adayların belirlenmesi amacıyla sektör ile paylaşılmıştır.

Hayat ve Hayat dışı IT komiteleri için tüm sektörden aday

isimleri toplanmıştır. Sektörün yoğun ilgisi üzerine

gönderilen adaylar arasından seçimler yapılarak ilk

komiteler oluşturulmuştur. Tüm sektör şirketlerine

ilgilerinden ve komiteye girme isteklerinden dolayı teşekkür

ederiz.

Komite üyeleri seçiminde sigorta şirketlerinin sektördeki

pazar payına göre segmentasyon ve farklı platformu

kullanan şirketlerin temsilciliğini sağlayan ekiplerden

oluşturulması kriterleri göz önüne alınmıştır.

Oluşturulan komiteler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

yönetim komitesi ve Türkiye Sigorta Birliği yönetimi

tarafından da onaylanmış ve 10.12.2012 tarihinde sektöre

duyurulmuştur. 23 Ocak 2012 tarihinde Marriott Hotel’de

sigorta şirketlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantı sigorta şirketlerinin IT Komitesi üyeleri ile IT’den

sorumlu genel müdür yardımcısı konumunda 32 davetli ve

Merkezimiz yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Öğlene kadar olan bölümde Merkez Müdürümüz Sn.Aydın

Satıcı, ITSM Direktörü Sn. Bülent Geçkin’in sunumları

ardından birim/bölüm yöneticileri sunumlarını yapmıştır.

Sunumlarda Sistem izleme, Acil Durum Merkezi, Bilgi

Güvenliği, Risk Framework, Bilgi Güvenliği Governance,

Master Bilgi Güvenliği Planı, Dünyada Bilgi Güvenlik

İstatistikleri ve yol haritamız, BT Haymer Yetkinlik

Değerlendirme Formu, 2012 yılında gerçekleştirilen

çalışmalar, SBM 2013 yılı iş genel iş planı ve birimler

bazında detaylı iş planları, destek hizmetlerimiz ve Talep

Yönetim Sistemi istatistikleri ve Müşteri İlişki Yöneticilerimiz

ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Öğleden sonraki bölümde ise katılımcılar ile karşılıklı

görüş ve öneriler paylaşılmış, gün sonunda Merkezimizde

geliştirilen mobil uygulama ile cep telefonları üzerinden 3

sorudan oluşan anket yapılmıştır. IT Komitesi hakkındaki

öneri ve görüşler, SBM Uygulamaları ile ilgili öneri ve

IT Komiteleri Kuruldu

SBM ve Sigorta Sektörünün Ortak Bir Çalışması:

HABER

8