Previous Page  7 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 31 Next Page
Page Background

Sigorta sahtekârlıkları

nedeniyle, dürüst

sigortalıların ve sigorta

sektörünün katlandığı

maliyetin büyüklüğü,

sigorta sektörünün bu

konudaki mücadelesini

her zaman öncelikli ve

önemli konulardan biri

haline getirmiştir

almak ya da düşük prim ödemek maksadıyla kişi ya da

kurumların başvurduğu yanlış sigorta uygulamaları ve

sigorta sahtekârlığına konu olabilecek verilerin merkezi bir

veri tabanında toplanmasını ve bu bilgilerin sigorta şirketleri

tarafından risk kabul etme, fiyatlama ya da hasar işlemleri

aşamasında kullanıma sunulmasını sağlayacaktır.

Sigorta şirketleri, bu ortak veri tabanından poliçe

düzenleme ve hasar değerlendirme aşamalarında

yararlanabileceklerdir. Sigorta sektöründeki önemli bir

eksikliği gidereceği kabul edilen SİSBİS projesinin, üçüncü

şahıslardan bildirimlerin alınmasını, ilgili sigorta şirketlerine

iletilmesini ve şirketler arasında paylaşılmasını sağlayan

birinci aşaması tamamlanmış olup diğer işlevlerinin kısa

sürede devreye alınması planlanmıştır.

Sigorta sektörü SBM ile ortak bir veri tabanına

kavuştu; sizce bunun sektör için faydaları neler

oldu?

Biraz önce de belirttiğim üzere, sigorta sektörünün ortak bir

veri tabanının bulunması ve bu bilgilerin sigorta şirketleri

tarafından risk kabul etme, fiyatlama ya da hasar işlemleri

aşamasında kullanıma sunulmasının sektörümüze katkısı

çok büyük olacağı aşikardır.

önümüzdeki dönemde geçmeyi düşündüğümüz Doğrudan

Tanzim Sistemi için gerek ortalama hasar tutarının

hesaplanması gerekse takas odasının işletilmesi gibi

altyapıya yönelik bilgilerin elde edilmesi aşamasında Sigorta

Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne büyük görev düşmektedir.

Ayrıca, seyahat sağlık sigortası alt branşında sahte poliçe

düzenlenmesinin önlenmesi amacıyla on-line poliçe

düzenlenmesi projesinde de Sigorta Bilgi ve Gözetim

Merkezi önemli çalışmalar yapacaktır.

SBM’nin sektörün büyüme ve kârlılığında etkisi

sizce neler olabilir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde yer alan verilerin

sigorta şirketlerince, risk kabul etme, fiyatlama ya da

hasar işlemleri aşamasında kullanılması halinde, daha

rasyonel teknik fiyatlamanın yapılması sağlanacak, hasar

suiistimalleri önlenecek, ve bu sayede hasar prim oranının

da aşağıya çekilmesi sağlanacaktır. Tüm bu aksiyonlar

sonucunda şirketlerin teknik kârlılığı da pozitif anlamda

etkilenecektir.

SBM’nin sigorta suistimallerini önlemek adına

kurduğu SİSBİS projesinin sigorta şirketlerine

katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sigorta sahtekârlıkları nedeniyle dürüst sigortalıların ve

sigorta sektörünün katlandığı maliyetin büyüklüğü, sigorta

sektörünün bu konudaki mücadelesini her zaman öncelikli

ve önemli konulardan biri haline getirmiştir. Bu mücadele

kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi alt birimi

Hasar Takip Merkezi (HATMER) tarafından uygulamaya

konan “Sigorta Sahtekârlıkları Bilgi Sistemi”, kısa adıyla

SİSBİS, kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmek

amacıyla sigorta şirketini bilerek, kasıtlı olarak aldatması

yoluyla işlenen ve yasalarca da suç kabul edilmiş sigorta

sahtekârlıklarının sigorta şirketleri tarafından ortak bir veri

tabanında izlenebilmesini, gerekli önlemlerin alınabilmesini

amaçlamaktadır.

Sigorta sahtekârlığının sigorta sektörüne ve dürüst

sigortalılara getirdiği ağır bedellerin en aza indirilmesi

amacıyla verilen aktif mücadelede önemli araçlarından

biri olacak SİSBİS, risklerin kabul ve fiyatlandırılmasında

sigorta şirketlerine yardımcı olmayı ve sahtekârlık nedeni

ile şirketlerin uğradığı ilave maliyetinin azaltılmasını

amaçlamaktadır. Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin

korunması ve prim maliyetlerinin düşürülmesi de SİSBİS’in

amaçları arasındadır. Başta oto dalı olmak üzere tüm

sigorta dallarını kapsayacak SİSBİS, haksız hasar ödemesi

RÖPORTAJ 7