Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Bilgi Güvenliği HAZIRIZ!

Kameralardan alarm sistemlerine, iletişim ağından

sunuculara, kullanıcı yetkilerinden sistem yönetici yet-

kilerine, uygulama ekranlarından veri tabanına, yazılım

geliştirme süreçlerinden şifre prosedürlerine, acil durum

planlarından loglama mekanizmalarına kadar birçok alan-

da bilgi güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Veri Ambarı HAZIRIZ!

Veri ambarı kurulumu gerçekleştirilerek raporlama platfor-

mundaki 200’ün üzerindeki raporun daha hızlı ve daha doğ-

ru çalışması sağlandı. Veri ambarına veri aktarım süresi 10

saatten 2 saate indirildi.

Serbestleşme ve Şeffaflık HAZIRIZ!

2013 yılında birçok alanda alınan kararlar doğrultusunda

serbestleşme ve şeffaflaşma sağlandı. Sigortalı eksperini

kendi seçer duruma geldi. Trafik sigortası fiyatlarını

karşılaştırma

imkânını

www.sbm.org.tr

üzerinden

herkesin kullanımına sunduk. Poliçe, kaza raporu, kusur

oranları ve eksper raporlarının

www.sbm.org.tr

üzerinden

görüntüleme imkânı sağlandı.

Sigortaya Güven HAZIRIZ!

www.sbm.org.tr

üzerinde görüntülenebilen poliçeler

doğru ve gerçektir”

anlayışı tüm sigortalılar tarafından be-

nimsendi ve sigortaya güven arttı.

e-devlet

(www.turkiye. gov.tr )

çatısı altında tüm sigorta poliçelerine ulaşma imkânı

sağlandı. Devletin verdiği güven sigortaya da yansıtıldı.

Sürdürülebilir Büyüme HAZIRIZ!

2013 yılında hayata geçirilen yeni uygulamalar ve alınan

kararlar sayesinde sigortalılık oranı arttı ve sigorta sek-

töründe sürdürülebilir büyüme imkânı sağlandı. Elektrik ve

su bağlantısının yapılabilmesi için DASK poliçelerinin olma-

sının zorunlu olması, BES’de %25 devlet katkısı, BES’deki

yatırım enstrümanlarının çeşitlenmesi ve daha esnek

yapıya kavuşturulması, kasko kapsamının netleştirilmesi,

trafik poliçelerinde serbestleşmenin sağlanması ve tam

rekabete açılması, SBMbünyesinde anlık verilerin tutulması

ve sunulması, sigortalıların ve

sigorta şirketlerinin SBM’den daha

fazla sunulması, sigortalıların ve

sigorta şirketlerinin SBM’den daha

fazla fayda üretmesi sektörün

büyümesine büyük katkı sağladı.

Kârlılığın

da

sağlanması

ile

sürdürülebilir bir büyümenin de

temelleri atıldı.

Infortmation Security, Ready!

We’ve taken all necessary security measures to cover all our

infrastructure ranging from surveillance cameras to alarm

systems communication network to servers from user

authorizations to system, administrator authorizations and from

application screens to database from software development

processes to password processes, and from emergency plans to

logging mechanisms.

Data Warehouse, Ready!

The newly setup data warehouse allows for faster and more

accurate processing of over 200 reports in our reporting platform.

The new system decreases data migration duration from 10

hours to 2 hours.

Liberalization and Transparency, Ready!

As a result of numerous corporate decisions taken regarding

different areas of business operations in 2013, SBMnow achieved

a higher level of liberalization and transparency. The new system

allows policy owners to appoint their adjusters of choice. Now

we offer, through

www.sbm.org.tr

, a platform whereby the policy

owners can compare Motor TPL rates from different companies.

In addition, the policy owners are now able to retrieve policies,

accident reports, and adjuster reports from

www.sbm.org.tr

.

Confidence in Insurance, Ready!

The notion of “all policies retrieved through

www.sbm.org.tr

are

accurate and authentic” has been adopted by all policy owners

and resulted in increased confidence in the insurance sector as

a whole. SBM now allows policy owners access to all insurance

policies under the umbrella of e-government (at the address of

turkiye.gov.tr

). The thrust given by the state is now reflected to

the insurance sector.

Sustainable Growth, Ready!

Thanks to the projects realized and decisions taken in 2013,

the rate of policy owners increased and this brought about

a sustainable growth trend in the insurance sector. DASK

(Mandatory Earthquake) policies becoming mandatory in order

for citizens to have electricity and water connections, 25%

government support for BES (Pension), increased diversity and

flexibility of investment instruments in BES, clarification of the

Motor Own Damage (MOD) insurance

structure, ensuring liberalization in

Motor TPL policies and achieving full

competition in this area, recording

and availability of data instantly in

the SBM database, policy owners

and insurance companies generating

more benefits from SBM all triggered

growth in the sector. In addition to all

of these, increased profitability laid the

groundwork for sustainable growth.

SBM’DEN

FROM SBM

Sigortalıların işlerini

kolaylaştıracakyeni projeleri

hayata geçirmekten ötürü çok

heyecanlı ve gururluyuz

We are both excited and proud

to realize all these projects that

would ease the lives of policy

owners