Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Organizasyon, Teknoloji, Ekip ve Süreçler HAZIRIZ!

Geçtiğimiz yıl SBM organizasyonunu geliştirerek daha hızlı

çözümler sunabilecek daha çevik ve daha olgun bir yapıya

geçtik. Alanında çok yetkin, çok tecrübeli, çok başarılı ve

çok kaliteli yetenekler ile kadromuzu zenginleştirirken aynı

zamanda genç ve akıllı beyinleri ekibimize dahil ederek

kadromuzu gençleştirdik.

Daha standart, daha takip

edilebilir, daha hatasız

ve

daha çevik iş

yapabilmek için

tüm süreçleri gözden geçirerek yeniden tasarladık. En iyi ve

en kaliteli ekibe sahibiz.

Altyapı Çalışmaları ve Yüksek Performans HAZIRIZ!

2013 Yılını SBM açısından dönüşüm ve yatırım yılı olarak

kabul ettik ve teknik altyapımızı neredeyse tamamen ye-

niledik. İstanbul ve Ankara Veri Merkezimiz daha perfor-

manslı, daha kapasiteli, daha yedekli, daha kesintisiz, daha

yönetilebilir, daha güçlü yazılım ve sistemler ile yenilendi.

İş Sürekliliği HAZIRIZ!

Acil durum planlarımız güncellendi. İstanbul ana veri

merkezimizde bir felaket yaşanması durumunda çok

kısa bir sürede Ankara Olağanüstü Durum Merkezi’ne

geçiş yapabilmek için tüm çalışmalar tamamlandı. Veri

merkezimiz %100 yedekli hale getirildi. Veri merkezindeki

sistemler kendi içinde de %100 yedekli olarak yapılandırıldı.

Değişiklik yönetimi prosedürü uygulamaya alınarak gün içi

mesai saatlerinde kesintiler sıfıra indirildi. Veri merkezleri

7x24 takip ile proaktif yönetim yapılmaya başlandı.

2013

yılı iş sürekliliği oranımız %99,98 oldu. 2014 yılı iş sürek-

liliği hedefi %99,99 olarak belirlendi

.

Organization, Technology, Team and Processes,

Ready!

Last year, we improved SBM’s organization and gained a

much more mature structure that can offer services in a more

dynamic manner. While empowering our team with competent,

experienced, successful and high quality personnel we also

added young and smart brains to our team and now we have a

much younger team. With a view to provide more standardized,

more traceable, more accurate and more dynamic services, we

reviewed all our processes and redesigned them. We now have

the best and highest quality team.

Improving Infrastructure and Performance, Ready!

We set year 2013 as a year for transformation and investment

and we rebuilt our technical infrastructure from scratch. Our data

centers in Istanbul and Ankara are upgraded with new software

and systems that have higher performance, higher capacity, and

offer increased backup potential. The new system is much easier

to manage and offers uninterrupted service.

Business Continuity, Ready!

We updated our emergency plan. We’ve completed all the

necessary work that would allow us transfer all our operations

to our Ankara Disaster Recovery Center in case of a disaster at

our main data center in Istanbul. Now our Istanbul data center

is upgraded with new technology that allows 100% backup.

We also commissioned a change management procedure that

allows zero interruption during work hours. Our data centers now

provide 24/7 monitoring and managed in a proactive manner.

Our business continuity rate for year 2013 was 99,98% and we

set our business continuity target for 2014 as 99,99%.

HAYALLERİN ÖTESİNDE SİGORTACILIK

HAZIRIZ!

NOW IT’S

TIME FOR INSURANCE BEYOND IMAGINATION!

AYDIN SATICI

Merkez Müdürü

Managing Director

SBM