Previous Page  50 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 92 Next Page
Page Background

50

Uzman Gözüyle ·

Expert View

1. Planlama & Organizasyon; kurumun

hedeflerine ulaşması için BT kullanımını,

PO1- Stratejik BT Planlanının Tanımlanması

PO2- Bilgi Mimarisinin Tanımlanması

PO3- Teknolojik Yönün Belirlenmesi

PO4- BT Süreç, Organizasyon ve İlişkilerinin

Belirlenmesi

PO5- BT Yatırımlarının Yönetilmesi

PO6- Yönetim Hedef ve Yönün Tanımlanması

PO7- BT İnsan Kaynağının Yönetilmesi

PO8- Kalite Yönetimi

PO9- BT Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

PO10- Projelerin Yönetilmesi

2. Tedarik & Uygulama; BT gereksinimlerini

belirlemeyi, tedarik etmeyi,

AI1- Otomasyon Çözümlerinin Belirlenmesi

AI2- Uygulama Yazılımlarının Tedarik Edilmesi ve

Bakımı

AI3- Teknoloji Altyapısının Tedarik Edilmesi ve

Bakımı

AI4- İş ve Kullanımın Etkin Kılınması

1. Planning & Organization; defines IT use for

reaching organization’s goals,

PO1- Defining strategic IT Plans

PO2- Defining Information Architecture

PO3- Setting the technological direction

PO4- Determining IT Process, Organization and

Relations

PO5- Management of IT Investments

PO6- Defining Management Goal and Direction

PO7- Management of IT Human Resources

PO8- Quality Management

PO9- Assessment and Management of IT Risks

PO10- Project Management

2. Procurement & Implementation; defines

determining, and procurement of IT

requirements,

AI1- Determining Automation Solutions

AI2- Procurement of Application Software and

their Maintenance

AI3- Procurement of Technological Infrastructure

and its Maintenance