Previous Page  5 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 92 Next Page
Page Background

5

Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması,

sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin

önlenmesi, güvenilir istatistklerin oluşturulması,

sigorta sistemine olan güvenin artırılması, kamu

gözetim ve denetiminin etkinleştirilmesinde önemli

görevler üstlenmekte, kullandığı hatasız, güvenilir,

hızlı raporlama sistemi ve Suistimal Önleme Bilgi

Paylaşım Sistemi ile sigorta sektörünü ve poliçe

sahiplerini potansiyel risklere karşı korumayı

amaçlamaktadır.

Dünyada İlkveTekÜrünlerGeliştiriyor

SBM’nin sigorta sektöründe fark yaratan, dünyada

ilk ve tek olma özelliği taşıyan birçok inovatif projesi

bulunmaktadır.

Mobil Kaza Tutanağı

Sigortalı memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran

akıllı telefonlarla kullanılabilen Mobil Kaza Tutanağı

uygulaması ile maddi hasarlı trafik kazalarında

tutanak düzenleme işlemlerinde sigortalılara

büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bu

sayede ortalama 1-1,5 saat süren, kağıt, kalem ve

fotokopi araçları kullanmadan tamamlanamayan

Kaza Tespit Tutanağı işlemleri, SBM’nin geliştirdiği

mobil uygulama sayesinde 5 dk.’ya düşmüştür.

Sadece bir akıllı telefon ile tüm işlemler çok

kısa sürede kolaylıkla tamamlanmakta, sigorta

şirketine anında bilgi verilmekte ve evraklar online

olarak gönderilmektedir. Sigorta şirketlerine

anında gönderilen tutanaklar 2 gün içerisinde

sonuçlanmaktadır.

Araç Hasar Sorgu, Detay ve Değişen

Parça Servisleri

5664 Hasar Sorgu, Araç Detay ve Değişen Parça

servisleri de dünyada ilk kez ülkemizde geliştirilmiş

SMS servisleridir. Bu servisler ile vatandaşlarımız

sorgulamak istedikleri araçlar hakkında bilgilendirici

mesajlar alabilmektedir. Aracın tüm geçmiş hasar

bilgileri, araca ait tüm detay bilgiler ve değişen

tüm parçalar bu servisler sayesinde kısa sürede

öğrenilebilmektedir.

5664 SMS ile yapılan tüm sorgulamalar aynı

zamanda

www.sigortam360.com

web sitesinden

ya da akıllı telefonlar için geliştirilen Sigortam360

uygulamasından da yapılabilmektedir.

Insurance Information andMonitoringCenter plays

an active role in achieving uniformity of practices

and effective pricing, prevention of fraud, creation

of reliable statistics, increasing confidence in the

insurance system and in ensuring state control and

inspection on the insurance sector and thanks to

the precise, reliable and rapid reporting systemand

Fraud Prevention Information Sharing System it

utilizes, it aims to protect the insurance sector and

policy owners against potential risks.

Developing Globally Unique Products

SBM has launched numerous innovative and

globally unique projects, which have made a

difference in the insurance sector.

Mobile Accident Report

With the Mobile Accident Report app for smart

phones that maximizes beneficiary satisfaction,

SBM has provided a great deal of convenience and

time savings to beneficiaries in terms of accident

report creation process. Accident report creation

processwhichnormally takes 1-1,5hours onaverage

withpaper forms, cannowbe completed in as short

as 5minutes thanks to themobile appdevelopedby

SBM. The whole process can be completed quickly

and conveniently with just a smart phone and the

insurance companies are informed instantly while

all documents are transmitted to the company

online. Reports sent electronically to insurance

companies can be finalized in as short as 2 days.

Vehicle Claim Inquiry, Detail and

Replaced Part Services

5664ClaimInquiry,VehicleDetail andReplacedPart

services are SMS services that have been launched

for the first time inour country.With these services,

our beneficiaries are able to receive informative

messages regarding the vehicles of interest to

them. Claim information, detail information and

all replaced part information regarding the vehicle

can be retrieved via this service.

All inquiries made through 5664 SMS can also be

made via the

www.sigortam360.com

website or

the Sigortam360 app developed for smart phones.

Görüş/Yorum

· Opinion/Comment