Previous Page  4 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 92 Next Page
Page Background

4

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI: SBM

THE BIG ACHIEVEMENT OF THE TURKISH INSURANCE SECTOR: SBM

SBM Türkiye’de sigortacılık sektörünün bilgi merkezi

görevini başarıyla sürdürerek, 63 sigorta şirketi

ile toplamda 85 bin kullanıcıya hizmet vermekte,

yılda ortalama 15 milyar sigortacılık işlemi

gerçekleştirmektedir.

SBM, tüm sigorta poliçelerini ve ilgili verileri kendi

sistemlerinde toplamakta ve bunları geliştirmiş

olduğu özel uygulamalarla sektör ve vatandaşlar ile

paylaşmaktadır.

As the data hub of the insurance sector in Turkey,

SBM serves a total of 85 thousand users and 63

insurance companies and handles on average, 15

billion insurance transactions per year.

SBM gathers all insurance policies and related data

in its systems and shares themwith the sector and

citizens via special applications it develops.

Uğur Gülen

SBM Yönetim Komitesi Başkanı , Ak Sigorta Genel Müdürü

SBM Chairman of the Board, Ak Sigorta General Manager