Previous Page  44 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 78 Next Page
Page Background

44

Planlama bir yazılım geliştirme projesinin başarısı için kritik

olan faaliyetlerden birisidir. Planlama ile proje kapsamında

neler yapılacağını, projenin ne kadar zamanda ne kadarlık

bir bütçe ile tamamlanabileceğini hesaplamaya çalışırız.

Planlama çıktısına göre müşteriye hangi ihtiyaçları ne

zaman karşılayacabileceğimizi göstermek isteriz.

Bir Proje Planına Uymak Neden Zordur?

Hepimizin bildiği ve birçok araştırmanın da ortaya koyduğu

gibi projenin yönetilmesi, ortaya bir plan koyduktan

sonra bu plana zaman, maliyet ve kapsam olarak uymak

zordur. Bunun en önemli sebeplerinden birisi projelerdeki

belirsizliklerin proje başlangıcında fazla olup, projede

zaman ilerledikçe azalıyor olmasıdır. Belirsizlik müşterinin

isteği ile ilgili olabildiği gibi projede kullanılan teknolojilerle

ilgili de olabilir. Belirsiz noktalar netleştikçe proje planına

olan etkileri değerlendirmek ve planı revize etmek gerekir.

Proje yönetiminin ana fonksiyonlarından olan planlama

faaliyeti projedeki belirsizlikleri azaltmak için yapılır. Müşteri

hangi fonksiyonu ne zaman alacağını, proje sponsoru ise

projenin ne kadarlık bütçe ile gerçekleştirileceğini bilmek

ister. Planlama yaparak aslında proje üzerindeki riskleri

azaltmak isteriz. İyi bir planlama proje başlangıcında

ya da proje devamında bizlerin doğru karar verebilme

şansını arttırır. İyi bir plan ile projeden beklentiler daha iyi

bir şekilde yönetilir. Plana uygun şekilde gitmek müşteri

memnuniyetini sağlar ve müşteri ile proje ekibi arasındaki

güveni arttırır.

Planning is one of the critical factors behind the success

of any software development process. Planning helps us

determine the scope of the project, and the time and budget

required to complete the project. Based on the outcome of

planning, we try to show the client what needs we can meet

and when we can meet them.

Why is it difficult to follow a project plan?

As we all know and as many studies have shown, carrying

out a project and meeting project deadline and budget and

providing the complete scope of the project is usually difficult.

One of the main reasons behind this is that uncertainties

in a project are abundant at the beginning of the project

and that they decrease as the project progresses. While the

uncertainty may be related to the requests of the client, it

may also be due to the technologies used in the project. As

the uncertain aspects of the project gets clarified, one should

review the influence on project plan and revise the plan.

Planning, which is one of the main functions of project

management, is carried out to minimize uncertainties in

a project. The clients would like to know when they will

receive which function and when they will receive it and the

project sponsor would like to know what budget it will take

to complete the project. With planning we actually want to

minimize project risks. Good planning increases our chances

to make correct decisions at the start of the project and

during the rest of the project. With a good plan, expectations

from a project would be better managed. Following a plan

would ensure client satisfaction and increases mutual trust

between the client and the project team.

Başarılı Proje Anahtarı:

Agile

(ÇEVİK)

Planlama

Successful Project Key: Agile Planning

Cüneyt GÜL

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW