Bilgi Edinme

Kanun ve Yönetmelikler

09.10.2003/4982 tarih ve no'lu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 

Gerçek Kişi - Bilgi Edinme Başvuru Formu

09.10.2003/4982 tarih ve no'lu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu kanun uyarınca yayımlanan 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince elektronik olarak düzenlenmiş

Gerçek Kişi İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu'nu bilgisayarınıza kaydediniz.

Formu doldurduktan sonra bilgi@sbm.org.tr adresine gönderiniz.

 

Tüzel Kişi - Bilgi Edinme Başvuru Formu

09.10.2003/4982 tarih ve no'lu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu kanun uyarınca yayımlanan 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince elektronik olarak düzenlenmiş

Tüzel Kişi İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu'nu bilgisayarınıza kaydediniz.

Formu doldurduktan sonra bilgi@sbm.org.tr adresine gönderiniz.

 

Bu kapsamda yukarıda bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu* ile, Noter vasıtasıyla*, İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle*, Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla** başvurabilir.
* “Veri Sahibi Başvuru Formu” zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:21 34732 Kadıköy/İstanbul adresine postalamak veya
**sbm@hs03.kep.tr adresi üzerinden konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletebilir.