Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Yönetim Komitesi, (03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine kadar Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılmıştır) Merkezin karar organıdır. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur:

Birliği temsilen, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek asgari genel müdür yardımcısı şartlarını haiz hayat dışı sigorta grubu için iki, hayat grubu için bir üye, Birlik Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerin genel müdür yardımcısı şartlarını haiz personel arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye, Müsteşarlıktan bir üye.

Yönetim Komitesine ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır.

Yönetim Komitesi gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurumlardan görüş isteyebilir.

Yönetim Komitesi Üyeleri

Uğur GÜLEN / Başkan​ 

Aksigorta Genel Müdürü

 

1991 yılında çalışma hayatına başlayan Uğur Gülen; İnterbank, Denizbank, Ak İnternet, MNG Bankt’ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akemeklilik ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de görev yapmıştır. Mayıs 2009’dan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uğur Gülen, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi görmüş olup, aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mehmet HÖBEK / Üye

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı


Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı’ndaki kariyerine başlamıştır. 2002-2004 yıllarında ABD’de işletme (MBA) yüksek lisansını tamamlamış olup, 2010-2011 yıllarında 1 yıl süreyle OECD’de sigortacılık ve özel emeklilik alanında çalışmış ve 2014 yılı Aralık ayında Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Mali İzleme ve Gözetim Dairesi Başkanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nde Aktüerya alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.​

M. UĞUR ERKAN / Üye

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994 yılında Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı, 1995‑1998 yılları arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur. 2003 yılında  Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur Erkan, 2014 yılından itibaren Genel Müdür olarak atanmıştır.

Ekim 2014 yılından beri Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

Mayıs 2016'dan itibaren Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı ve Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bülent KARAN / Üye 

Halk Sigorta Genel Müdürü

 

1969 Giresun doğumlu olan Bülent KARAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı yaptı. İş hayatına 1991 yılında Aladdin Middle East Ltd. Şti.'de başladı. Daha sonra medya, reklam, inşaat ve gıda sektörlerinde yönetici kademesinde görev yapmıştır. 

2006 yılı Nisan ayında Halk Sigorta A.Ş.’de Pazarlama Grup Müdürü olarak başlamış olup, 01.12.2016 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Mart 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

Erhan BOZKURT / Üye 

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

​​

1965 Zonguldak doğumlu Erhan Bozkurt, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  

Çalışma hayatına 1987 yılında Garanti Bankası'nda uzman yardımcısı olarak başlamış, 1990-2009 yılları arasında çalıştığı Başak Sigorta'da (kurumun adı Groupama Sigorta olarak değişmiştir) müfettişlik, teftiş kurulu başkanlığı ve grup müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren de kuruluş çalışmalarını yürüttüğü Ziraat Sigorta'da pazarlama, kurumsal teknik, bireysel teknik, alacak sigortaları, reasürans ve aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, Eylül 2015'e kadar üstlenmiştir.

Eylül 2015'den itibaren Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.