Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Yönetim Komitesi, (03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine kadar Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılmıştır) Merkezin karar organıdır. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur:

Birliği temsilen, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek asgari genel müdür yardımcısı şartlarını haiz hayat dışı sigorta grubu için iki, hayat grubu için bir üye, Birlik Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerin genel müdür yardımcısı şartlarını haiz personel arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye, Müsteşarlıktan bir üye.

Yönetim Komitesine ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır.

Yönetim Komitesi gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurumlardan görüş isteyebilir.

Yönetim Komitesi Üyeleri

Can Akın ÇAĞLAR​ 

Eureko Genel Müdürü

can-akin-caglar.jpg 

1962 yılında Sivas'ta doğan Can Akın ÇAĞLAR, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı Üniversite'de Para ve Bankacılık konulu yüksek lisans programına katıldı.

Mesleki kariyerine 1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. 1995–1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım AŞ’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans AŞ’ de Genel Müdürlük görevini üstlenen Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş’ ye Genel Müdür olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş’ nin kuruluşlarına da öncülük etti.

2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar 02 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş’ de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Ayrıca 02 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Mayıs 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komite’sinde görev almaktadır.

Mehmet HÖBEK / Üye

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı


Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı’ndaki kariyerine başlamıştır. 2002-2004 yıllarında ABD’de işletme (MBA) yüksek lisansını tamamlamış olup, 2010-2011 yıllarında 1 yıl süreyle OECD’de sigortacılık ve özel emeklilik alanında çalışmış ve 2014 yılı Aralık ayında Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Mali İzleme ve Gözetim Dairesi Başkanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nde Aktüerya alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.​

M. UĞUR ERKAN / Üye

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Erkan.jpg 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994 yılında Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı, 1995‑1998 yılları arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur. 2003 yılında  Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur Erkan, 2014 yılından itibaren Genel Müdür olarak atanmıştır.

Ekim 2014 yılından beri Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

Mayıs 2016'dan itibaren Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı ve Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bülent KARAN / Üye 

Halk Sigorta Genel Müdürü

 

1969 Giresun doğumlu olan Bülent KARAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı yaptı. İş hayatına 1991 yılında Aladdin Middle East Ltd. Şti.'de başladı. Daha sonra medya, reklam, inşaat ve gıda sektörlerinde yönetici kademesinde görev yapmıştır. 

2006 yılı Nisan ayında Halk Sigorta A.Ş.’de Pazarlama Grup Müdürü olarak başlamış olup, 01.12.2016 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Mart 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir.

Özgür B. KOÇ / Üye 

Neova Sigorta Genel Müdürü

​​ozgur_koc.jpg

1975 Ankara doğumlu olan Özgür B. KOÇ, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduktan sonra 11 yıl hayat dışı sigorta sektöründe teknik ve reasürans yöneticiliği, 2 yıl da uluslararası reasürans brokerliği yapmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinden beri Neova Sigorta’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Koç ayrıca 2014 yılında kurulan Katılım Sigortacılığı Derneği’nde dernek başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bununla birlikte faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması amacıyla Başbakanlık genelgesiyle 2015 yılında kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nda Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı sıfatıyla üye olarak bulunmaktadır.

2012 yılından beri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyeliği yapmakta olup, 2018 Mayıs ayı itibariyle Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası olan Koç, iyi derecede İngilizce bilmektedir.