Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile "TRAMER" adıyla kurulmuştur. 9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle adı Sigorta Bilgi Merkezi kabul edilmiş, 03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ise ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak kurulmuştur. SBM'nin merkezi İstanbul'dadır, usul ve esasları "yönetim komitesi" kararıyla belirlenmek üzere, şube ya da şubeler açabilir.

İlgili branşlarda ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri merkezin doğal üyesidir.

TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

HATMER (Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi),

SBM nezdindeki "alt bilgi merkezleri"ni ifade etmektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin faaliyetleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.