Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SBM Sosyal, Gelişmeye Devam Ediyor!

Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin intranet projesi olan SBM Sosyal, tüm hızı ile yeniliklerine devam ediyor. SBM Sosyal’de yapılan son geliştirmeler ile çalışanların şirket içerisindeki sosyal durumlarından, çalışma hayatlarına pozitif yönde katkı sağlanıyor.

Türkiye Sigorta Sektörünün Büyük Başarısı: SBM

SBM Türkiye’de sigortacılık sektörünün bilgi merkezi görevini başarıyla sürdürerek, 63 sigorta şirketi ile toplamda 85 bin kullanıcıya hizmet vermekte, yılda ortalama 15 milyar sigortacılık işlemi gerçekleştirmektedir. SBM, tüm sigorta poliçelerini ve ilgili verileri kendi sistemlerinde toplamakta ve bunları geliştirmiş olduğu özel uygulamalarla sektör ve vatandaşlar ile paylaşmaktadır. Sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi, güvenilir istatistklerin oluşturulması, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, kamu gözetim ve denetiminin etkinleştirilmesinde önemli görevler üstlenmekte, kullandığı hatasız, güvenilir, hızlı raporlama sistemi ve Suistimal Önleme Bilgi Paylaşım Sistemi ile sigorta sektörünü ve poliçe sahiplerini potansiyel risklere karşı korumayı amaçlamaktadır.

Evraklar Dijitalleşti!

SBM, tüm süreçlerinde teknolojiyi yakından takip ederek, hem maliyet avantajı hem de süre avantajı sağlamak amacıyla teknolojiden faydalanarak yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda fiziksel gelen-giden evrak süreçlerindeki verimsizliğin tespiti sonrası, süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine karar verildi. Tüm arşiv dijital ortama taşındı, gelen-giden evrak süreçleri onay mekanizmaları dijital arşiv uygulaması üzerinden yürütülmeye başlandı.

Güvenli Erişim Yönetimi

Siber güvenlik risklerinin kurumlar üzerinde oluşturduğu tehditler günümüzde giderek artıyor. Siber saldırılar sonucunda, tüm dünyada kurumların finansal zararlaraya da itibar kaybına uğradıkları görülüyor. Önde gelen tüm kurumlar siber güvenlik risklerini diğer operasyonel riskler gibi ciddi bir şekilde değerlendirip temel risk yönetimi prensiplerini uygulamak zorundalar.

Kaza Tespit Tutanağı ve Kusur Değerlendirmeleri

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. 2014 Ekim ayına kadar yalnızca yazılı olarak düzenlenebilen bu tutanaklar artık akıllı telefonlardaki Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile çok daha hızlı bir şekilde ortalama 5 dk içerisinde düzenlenebiliyor. Dolayısıyla kaza anında mobil uygulamayı kullanmak hızlı sonuç almada büyük fayda sağlıyor. Kaza Tespit Tutanağı’nın her iki şekilde de düzenlenmesi esnasında kazazedelerin aşağıda ifade edilen bilgileri eksiksiz ve tam olarak yazmaları daha sonra değerlendirme yapan sigorta şirket yetkililerinin ve Komisyon üyelerinin kazazedeler hakkında kusur yönünden doğru karar vermesini sağlayarak tarafların mağdur olmasını önleyecektir.

Beşinci Element: Veri

Makine Çağı’nın başladığı 1800’lerin sonu ile 1950 yılları arasında dünya devletleri enerji kaynaklarını ele geçirmek için kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Sanayide devrimi başlatan kömürün yerini petrolün alması SHELL, EXON MOBIL, BP gibi petrol üreticileri, bu enerjiyi tüketen araçları üreten GENERAL MOTORS, FORD, TOYOTA, MITSUBISHI gibi dev şirketlerle bu sektörlere finansman sağlayan global bankaları doğurdu. Forbes dergisinin 1995 yılı Global 500 listesinin ilk 20 şirketi incelendiğinde yakın tarihe kadar tablonun değişmediğini görüyoruz.

Başarılı Proje Anahtarı: Agile (ÇEVİK) Planlama

Planlama bir yazılım geliştirme projesinin başarısı için kritik olan faaliyetlerden birisidir. Planlama ile proje kapsamında neler yapılacağını, projenin ne kadar zamanda ne kadarlık bir bütçe ile tamamlanabileceğini hesaplamaya çalışırız. Planlama çıktısına göre müşteriye hangi ihtiyaçları ne zaman karşılayacabileceğimizi göstermek isteriz.

SBM’den Yeni SMS Hizmetleri

SBM’nin 5664 SMS Hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın hizmetine açtığı “hasar, araç detay, değişen parça, poliçe, tutanak ve mağdur bilgileri”ne ilave olarak 2 yeni servis daha geliştirilmiştir.

Sosyal Medyanın Zamanı mı?

Pazarlama ve reklam sektörünün kuralları son 10 yılda daha önce hiç olmadığı kadar değişti. Bu değişimin ana katalizörü şüphesiz ki sosyal medya devrimi. Ülkemizdeki aktif internet kullanıcısı penetrasyonunun %50, sosyal ağ penetrasyonunun ise %52 olduğu(1) dikkate alındığında geleneksel pazarlama ve reklam yöntemleriyle ayakta kalabilmek kısa-orta vadede mümkün olmayacak.

Artık Her Yedek Parça Eşdeğer Kalitede Olacak

Eşdeğer Parça Tanımı ve Genel Şartları: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgelenmesi Esaslarına İlişkin Genelge ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayisini desteklemek amacıyla başlatılan, (muadil) eşdeğer parça kullanımıyla ilgili genelge 1 Haziran’da yürürlüğe girmiştir.

1 2 3