Previous Page  5 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 31 Next Page
Page Background

Hızla gelişen ekonomi,

genç ve artan nüfus,

yeni teknolojilere hızla

uyum sağlama ve

büyümeyi hızlandıran

düzenleyici çalışmalar

sektörümüzün

gelişimi adına önemli

fırsatlardır ve orta

vadede Türk sigorta

sektörü hak ettiği

seviyeye gelecektir

olarak yeniden düzenlemesi konusuydu. 2012 sonuna

doğru veri merkezinde kablolama dahil ilk düzenlemeler

yapılarak veri merkezindeki riskler azaltılmış, daha planlı ve

sağlıklı bir yapıya kavuşulmuştur.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer gelişmeleri

ise şöyle sıralayabilirim:

Yeni çıkartılan yasa ile SBM, her türlü kurum ve

kuruluştan her türlü datayı alma konusunda yetkili

kılınmıştır. Bu kapsamda; ilerleyen dönemde İçişleri

Bakanlığından sürücü ceza puanları, Kredi Kayıt Bürosu

verileri gibi önemli verilerin sektör ile paylaşılması

planlanmaktadır.

SBM tarafında yapılan geliştirmeler bundan böyle ayda

1 kez canlı ortama yüklenecek ve tüm süreç yazılım

geliştirme standartlarına uygun şekilde yürütülecektir.

SBM bünyesinde Veri Kalitesi Ekibi istihdam edilecek ve

bu ekip veri kalitesini denetleyecektir.

SBM tarafında her sigorta şirketinin bir müşteri temsilcisi

olacak ve şirketle ilgili çalışmaları ilgili müşteri temsilcisi

takip edecektir.

Aylık trafik mutabakatı için SBM ara yüzünden sunulacak

uygulama üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

SBM bünyesine yangın poliçelerinin de alınabilmesi için

Türkiye Sigorta Birliğinden onay alınmış olup Temmuz

2014’de hayata geçecek şekilde proje başlatılacaktır.

Seyahat Sağlık Online poliçe transferinin 2013’ün

ilk yarısında hayata geçirilecek şekilde planlanması

düşünülmektedir.

Kasko için online hasar ve poliçe transferi yapabilmeyi

sağlayacak geliştirmelerin 2013 içinde tamamlanarak

şirketlerle yıl sonunda hayat geçirilmesi planlanmaktadır.

Fiyatlandırma, suiistimaller, güvenilir istatistik, gözetim ve

denetime destek fonksiyonları ile sektörümüzün önemli

aktörlerinden biri olan SBM; altyapı, süreçler, mevcut

entegrasyonlar ve mevcut veri tarafında platoya ulaştıktan

sonra çok farklı veri projeleri ile sektörde yönlendirici rolünü

fazlasıyla hissettirecektir.

Yayın hayatına yeni başlayan bu e-derginin sektörümüzde

paylaşımları daha da artıracağına olan inancım ile SBM

bünyesindeki gelişmeleri sizlere bu yeni iletişim mecramız

ile aktarmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

çalışmalar yapılmıştır. Uzun vadede sağlam, güvenli

ve güvenilir bir altyapı üzerinde hizmeti sürdürebilmek

en önemli konu olarak tespit edildiği için; yılda toplam

2 milyar, saniyede 580 işlemin yapıldığı, 1 TB veri

büyüklüğüne sahip, günde 2 GB hacimle büyüyen, 200

milyon üstünde poliçe tutan ve 2 milyardan fazla kayıt

saklayan merkezin elindeki son teknoloji donanımlar ile veri

merkezleri yönetimi, felaket kurtarma planı ve bilgi güvenliği

konularında daima en üst seviyede hassasiyet gösterme

prensibiyle çalışacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Bu kapsamda, mevcut uygulamalar, Portal ve SMS

hizmetinin daha da geliştirilmesine öncelik verilmesine;

önümüzdeki yıl itibariyle de veri ambarı, fraud (suiistimal), iş

zekası konularında sektöre ciddi değer katacak yeni

geliştirmelere başlanmasına karar verildi. Ayrıca KPS web

servisi, trafik online web servisi gibi mevcut servislerle daha

fazla değer katabilmek için servisler üzerinde değişiklikler

ve iyileştirmeler yapılarak hızlı kazanımların hayata

geçirilmesi öncelikli bulundu.

İlk ve en acil yapılması gereken veri merkezinin fiziksel

MAKALE 5