Previous Page  4 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 31 Next Page
Page Background

mallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması,

sigorta sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu

gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi hedefiyle çalışan

SBM; bünyesindeki TRAMER, HAYMER, SAGMER,

HATMER isimli alt bilgi merkezleriyle, 61 sigorta şirketi,

31.500 acente, banka şubeleri, eksperler, aktüerler ve

kurumlar ile toplamda 44.000 kullanıcı ve vatandaşa hizmet

vermekte ve sektörümüzün ihtiyacı olan veriye dayalı şeffaf

çalışma koşullarını sağlamaktadır.

2012 yılının Ağustos ayında SBM için yeni bir dönem

başlamıştır. Verimliliği artırmak için yapılan organizasyo-

nel değişiklikler sonrası, Ekim 2012’de TRAMER,

HATMER, HAYMER ve SAGMER, SBM altında ayrı

birer müdürlükten SBM birimlerine dönüştürülerek birim

sorumluları atanmıştır. Ayrıca ilk defa sektörden orta ve

üst düzey IT yöneticilerinin yer aldığı IT Yönetim Komitesi

oluşturulmuştur. IT Yönetim Komitesi de 2013 yılı Ocak

sonu itibariyle çalışmalarına başlayacaktır.

Yeni Birlik Yönetiminin seçilmesini takiben yeni Yönetim

Komitesinin atanmasıyla da 2013 plan ve bütçesi üzerinde

Değerli Okuyucularımız,

Sigortacılık sektörü, ülkemizde dinamik ve güçlü mali yapısı

ile her geçen yıl büyüyor. Özellikle son 5 yılda sigortacılık

sektöründe hukuki, teknik ve kurumsal altyapıyı geliştirme

ile güveni tesis etme yönünde önemli ilerleme sağlandı.

Getirilen yönetmeliklerle rezervler ve sermaye yeterliliği

konusunda dünyada örnek gösterilecek finansal tablo

standartlarına ve şirket rakamlarının Türkiye Sigorta Birliği

üzerinden yayınlanması gibi ilave adımlarla şeffaflığa

ulaştık. Son olarak AB Uyum sürecine uygun olarak

hayata geçirilen 2012 yılındaki mevzuat değişiklikleri ile

sektörümüz daha şeffaf, daha müşteri odaklı hale gelme

yönünde önemli adımlar attı. Hızla gelişen ekonomi, genç

ve artan nüfus, yeni teknolojilere hızla uyum sağlama ve

büyümeyi hızlandıran düzenleyici çalışmalar sektörümüzün

gelişimi adına önemli fırsatlardır ve orta vadede Türk

sigorta sektörü hak ettiği seviyeye gelecektir.

Türk sigorta sektörünün gelişim yolculuğunda, Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi (SBM), hayati bir role sahiptir.

Sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin şekilde

yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin

sağlanması, sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi, suiistimal-

SBM Yönetim Komitesi Başkanı Ragıp

YERGİN

Türk sigorta

sektörünün

gelişim

yolculuğunda,

SBM, hayati bir

role sahiptir

Ragıp YERGİN

,

SBM YK Başkanı

MAKALE

4