Previous Page  3 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 31 Next Page
Page Background

Bizim bir BİLGİ Merkezi olmamız, BİLGİ teknolojilerine

dayalı bir kurum olmamız, BİLGİyi içeren verileri toplamamız

ve depolamamız, BİLGİyi işleyerek raporlamamız, iletişimi

güçlendirmek için BİLGİ paylaşımının önemine inanmamız

ve sonuç olarak işimiz tamamen BİLGİye dayalı olmasından

dolayı dergimizin adını BİLGİ (INFORMATION) olarak

koymaya karar verdik

SBM'yi biz;

Sektörü daha iyi anlayan,

İletişimi artıran ve güçlendiren,

Daha kolay erişilebilir,

Daha şeffaf,

Sektör ile aynı dili konuşan,

Sektördeki büyüme ve kârlılığa destekçi,

Sigorta sektörünün veri merkezi,

Bilgi güvenliğinde çok hassas,

Kesintisiz servisler sunan,

İş sürekliliğini sağlayan,

Sigorta sistemine güveni artıran,

Suistimalleri engelleyen,

Sigortalının ve devletin haklarını koruyan,

Ve Türkiye insanına fayda üreten

bir konumda görmek için gerekli değişim ve dönüşüm hamlelerini

başlattık. Umarım çok yakında bu gelişmelere hep birlikte şahit

olacağız. Dergimiz de bu hedeflere ulaşmada bize büyük yardım

sağlayacaktır.

Bizim bir BİLGİ Merkezi olmamız, BİLGİ teknolojilerine

dayalı bir kurum olmamız, BİLGİyi içeren verileri toplamamız

ve depolamamız, BİLGİyi işleyerek raporlamamız, iletişimi

güçlendirmek için BİLGİ paylaşımının önemine inanmamız ve

sonuç olarak işimiz tamamen BİLGİye dayalı olmasından dolayı

dergimizin adını BİLGİ (INFORMATION) olarak koymaya karar

verdik.

Dergimizi dört ayda bir yayınlamak ve her dört aylık dönemde

SBM ile ilgili gerçekleşen gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Özellikle projeler hakkında bilgi vermek, canlı sistemlerde

kullanılan uygulamalarımız ile ilgili faydalı bilgileri sunmak,

sektörde kullanılabilecek teknik ve teknolojiler hakkında kısa

bilgileri paylaşmak, sektördeki etkin ve etkili kişiler ile yapılacak

röportajları yayınlamak, sizlerin öneri ve fikirlerinize yer vermek,

SBM'deki değişiklikleri ve yenilikleri anlatmak için dergimizi en

etkin şekilde kullanmayı düşünüyoruz.

Umarım bu yeni yayınımız ile teknoloji alanında sektöre yeni bir

heyecan, yeni bir soluk, yeni bir anlayış ve yeni bir bakış açısı

getirmeyi başarabiliriz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve sigorta sektörüne hayırlı

olmasını dilerim.

Saygılarımla

İlk sayısını yayınladığımız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

teknoloji dergimiz ile sigorta sektörüne "merhaba" demekten

dolayı çok gururlu ve heyecanlıyım.

Bu derginin sigorta sektöründeki tüm şirket, kurum ve kuruluşlar ile

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) arasında çok iyi bir iletişim

köprüsü olacağına inanıyorum. Dünyadaki şirketlere baktığımızda

şirketlerin büyümek, yeni müşteriler kazanmak, masrafları azaltıp

üretkenliği artırarak yeni ürün ve servisler çıkarmak, dolayısıyla

kârlılığı da artırmak için yeni yollar aradıklarını ve bu alanlara

öncelik vererek çalıştıklarını görüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için

en önemli etken olarak IT yani Bilgi Teknolojileri öne çıkmaktadır.

IT departmanları da bu hedeflere ulaşılması için iş zekası ve anali-

tik araçlar ile müşterilerini ve pazarı daha iyi yorumlayarak daha

rekabetçi, bulut bilişim ve mobil uygulamalar ile daha esnek ve

daha mobil, sanallaştırma, iş akışı, CRM ve ERP uygulamalarına

yatırım yaparak iş süreçlerinin daha hızlı ve daha mükemmel

olmasına çalışmaktadırlar. Bunları yaparken de olmazsa olmaz

bilgi güvenliği için gerekli aksiyonları almaktadırlar.

İş dünyasındaki bu beklentilere ve Bilgi Teknolojileri alanındaki

gelişmelere paralel olarak SBM’yi sigorta sektöründe olması

gerektiği yere taşımak için gerekli hamleleri hızla gerçekleştirmeye

başladık.

Transformasyonumuzu ilk olarak süreç ve IT bazlı bir organiza-

syona geçiş ile başlattık. İş yapış şeklimizi ve süreçlerimizi

dünya standartlarına yaklaştırıyoruz. Aslında Amerika’yı yeniden

keşfetmeye gerek yok. Sadece COBIT, CMMI, ITIL, ISO27001

gibi standartları uygulayarak ve bu standartlara göre gerekli

aksiyonları alarak olgunluk seviyemizi artırmayı hedefliyoruz.

Olgunluk seviyemizi bir çok alanda 1-2 seviyelerinden 4-5

seviyelerine çıkarabilirsek, sektöre engel olan bir SBM değil, sek-

törün önünü açan ve sektöre yön veren bir SBM'yi göreceğimize

inanıyoruz. Bu noktada, sigorta sektöründeki tüm oyuncuların

bize verecekleri destek bizim için çok değerli ve çok önemli. Bu

destek için şimdiden herkese teşekkür ederim.

Merhaba!

SBM Müdürü

Aydın SATICI