Previous Page  19 / 31 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 31 Next Page
Page Background

Online Poliçe yapısına geçildiğinde poliçe düzenleme

aşamasında oluşabilecek hatalar poliçe üretildiği anda

düzelttirilecek ve şirketlere poliçe için SAGMER numarası,

sigortalı için sigortalı numarası bilgisi dönülerek ilgili kayıt

SAGMER sistemine kayıt edilmiş olacaktır. Şirketler,

SAGMER tarafından almış oldukları bu tekil numaralar ile

ilgili poliçe ve sigortalıları kendi sistemlerine kayıt edecektir.

Online aktarımlar ile sektör için aşağıdaki kazanımlar

hedeflenmektedir:

Operasyonel maliyetlerin minimuma düşürülmesi,

Mutabakat sorunlarının sonlandırılması,

Anlık

doğru

bilgilere

merkez

veritabanından

ulaşılabilmesi,

Manuel işlemlerin otomatik hale getirilmesi,

Suistimallerin önlenmesi.

Ayrıca sigortalılar, poliçelerinin doğruluğunu kimlik bilgileri

ile sorgulama yaparak görebileceklerdir. Vize alımlarında da

seyahat sigortası talep eden konsolosluklar, kişinin poliçe

Hayatınızın her alanında olduğu gibi, seyahatlerinizde

de beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası ile yurtdışı veya yurtiçi seyahatleri

esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya

çıkabilecek acil tıbbi yardım masrafları, hastalık, kaza ve

bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerine karşı güvence

sağlayabilirsiniz.

Bu sigorta, Schengen (Şengen) anlaşmasına dahil

olan ülkelerin konsoloslukları tarafından vize için zorunlu

tutulmaktadır.

Sigorta şirketleri kestikleri poliçeleri en fazla bir gün gecikme

ile Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne göndermekte-

dir.

Şirketlerin yoğun çalışması ile 2012 yılı içerisinde “Seyahat

Sağlık” ürün grubu transferleri %25 oranında artırılarak %86

oranlarına çıkarılmıştır. Poliçe ve sigortalı transferlerinde

hedefimiz %100’e ulaşmaktır.

“Seyahat Sağlık Online” olarak proje çalışmalarımız

başlamış olup, 2013 yılında tüm proje adımları şirketler ile

paylaşılarak devreye alınacaktır.

Seyahat Sağlık Online

HABERLER 19